About Paypal Upgrade

เรียน

สมาชิกผู้ใช้งานในประเทศไทย  สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ นโยบายใหม่ของ PayPal Thailand สมาชิกทุกท่านต้องทำการอัพเกรดบัญชีเป็นประเภท “บัญชีธุรกิจ” เท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานได้ทั้งเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ และบริการโอนเงินได้ตามปกติ  ต่อมาทีมงานได้พบว่า PayPal Thailand ได้ปรับนโยบายบางอย่างเพื่อให้ผู้ใช้งานในประเทศไทยรายเดิม  ยังคงสามารถใช้บริการโอนจ่ายเงินได้ตามกฏหมายธุรกิจพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  โดยผู้ใช้งานเดิมต้อง ทำการเปิดบัญชีใหม่เป็นบัญชีธุรกิจประเภท “บัญชีส่วนบุคคล”  โดยทำตามคำแนะนำ และขั้นตอนต่างๆที่เว็บไซต์ใหม่ของทาง PayPal Thailand จากนั้นผู้ใช้งานสามารถใช้เพื่อแลกเงินได้เป็นปกติ สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้1. สร้างบัญชีผู้ใช้งานใหม่ ไปที่  https://www.paypal.com/th/home 

2. เลือก “สมัครเปิดบัญชีใหม่” จากนั้นทำตามขั้นตอน โดยเลือกประเภทบัญชีดังนี้

2.1 ถ้าเป็นกลุ่ม Freelance /บัญชีส่วนบุคคล - เลือกประเภทบัญชี “บัญชีธุรกิจส่วนบุคคล

โดยผู้สมัครจำเป็นต้องใช้ หนังสือ/เอกสารจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจ ข้อมูลสรรพากรผู้เสียภาษี แบบ บุคคลทั่วไป ประกอบการสมัคร และสามารถผูกบัญชีธนาคารได้สูงสุดไม่เกิน 8 บัญชีธนาคาร และบัญชีจะได้รับการอนุมัติสามารถเปิดใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง


2.2 ถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจ – เลือกประเภทบัญชี “บัญชีธุรกิจ”

ผู้สมัครจำเป็นต้องใช้ หนังสือ/เอกสารจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจ ข้อมูลสรรพากรผู้เสียภาษี แบบประเภทธรกิจประกอบการสมัครเพื่อยืนยันตัวตนตามกฏหมายว่าด้วยการประกอบการค้าพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิคส์ และสามารถผูกบัญชีธนาคารได้สูงสุดไม่เกิน 8 บัญชีธนาคาร และบัญชีจะได้รับการอนุมัติสามารถเปิดใช้งานภายใน 3-5 วันทำการ3. การตั้งค่า “บัญชีธนาคาร/บัตรเครดิต” ของบัญชี PayPal ใหม่ ผู้ใช้งานต้องใช้บัญชีธนาคารต่างจากบัญชี PayPal เดิมที่ใช้งานอยู่

4. จากนั้นผูกบัญชี PayPal ใหม่เข้ากับ “บัญชีรับเงินโบนัส” ของบัญชีผู้ใช้งาน Viewfruit  โดยกรอกอีเมลล์บัญชีผู้ใช้งาน PayPal ใหม่ เช่น  thailand2023@gmail.com สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเปิดบัญชี Business PayPal Thailand มีดังนี้ 

1. หนังสือจดทะเบียนการค้า ทั้งประเภท บุคคลทั่วไป / ห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษํทจำกัด

2. สำเนาบัตรประชาชน + บัตรประชาชนตัวจริง

3. ทะเบียนบ้าน

4. บัญชีธนาคาร / บัตรเครดิต

** สำหรับการจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ แลละ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงพาณิชย์

 https://www.moc.go.th/th/eservice/item/index/id/3 

563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000. 

โทร : 02 528 7600. โทรสาร : 02 547 4459. 

EMail :  secretary@dbd.go.th คำแนะนำเพิ่มเติม

O การลบบัญชี PayPal เดิมได้อย่างไร ?

1 ไปที่เว็บไซต์ PayPal เลือก การตั้งค่า

2. เลือก “ปิดบัญชีผู้ใช้งาน”

3. กด “ตกลง”

*** หมายเหตุ :

1. หากบัญชีมีจำนวนเงินคงเหลือ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถปิดบัญชีได้ ดังนั้นต้องทำการถอน หรือโอนเงินออกไปบัญชีอื่น หรือบัญชีใหม่ออกให้หมดก่อน

2. หากบัญชีมีจำนวนเงิน ยอดคงเหลือน้อยกว่า 3,000 บาท ผู้ใช้งานจะไม่สามารถปิดบัญชีได้ ดังนั้นต้องทำการเลือก “บริจาคเงิน” โดยโอนบริจาคไปที่บัญชี PayPal ใหม่

 

O  วิธีการบริจาค หรือโอนเงินจากบัญชี PayPal เดิมไปยังบัญชี PayPal ใหม่ ทำได้อย่างไร ?

1. ผู้ใช้งานต้องเขียนอีเมล์ส่งคำร้องขอไปยัง ทีมงาน PayPal Thailand ที่อีเมล์    webform@intl.paypal.com  โดยส่งจาก อีเมล์บัญชีผู้ใช้งาน PayPal เดิม  

2. ตั้งชื่อหัวเรื่องว่า “บริจาคยอดเงินจำนวน xxx บาท ไปยังบัญชี PayPal ใหม่  xxxx@gmail.com ” เช่น บริจาคยอดเงินจำนวน 888 บาท ไปยังบัญชี PayPal ใหม่  datarolls2023@gmail.com   

3. แนบบัตรประชาชนเพื่อใช้ยืนยันตัวตน

4. กดส่งอีเมล์

5. บัญชี PayPal ใหม่ จะสามารถใช้งานได้ภายใน 3-5 วันทำการภายหลังจากที่ PayPal โอนเงินจากบัญชีเก่าไปยังบัญชีใหม่สำเร็จ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานต้องทำการปิดบัญชีเดิมก่อนที่จะเริ่มเปิดใช้งานบัญชี PayPal ใหม่

*****หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาแนะนำให้โทรปรึกษา PayPal Thailand : +662-787-3409

     จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

     ทีมงาน DataRolls Thailand
Copyright © 2024 , DataRolls อีเมล์:support-th@datarolls.com
ดาวน์โหลดแอปก็สามารถรับ100 คะแนนนะ

โปรดเลือกประเทศของคุณ
สามารถได้รับโอกาสที่เข้าร่วมภารกิจในภูมิภาคนั้น

หมายเหตุ: บัญชีที่ลงทะเบียนของคุณสามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆที่คุณเลือกด้านล่างและไม่สามารถใช้ร่วมกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ได้