การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

Basic policy for information security
DataRolls calculates and transforms consumers’ thoughts and actual situation and to data through market research, and makes contribution to society by providing the data to enterprises and organizations.
We comply with market research industry’s International Action Standard《ICC/ESOMAR Internet Guideline》to establish personal information protective measures for researchers who are information sources. From the point of protect researchers’ personal information, our company takes proper measures to ensure the safety when researchers and other information providers (called researchers in the following) offer information and maintenance researchers’ personal information. Our company makes “Personal Information Protection Policy”, and declares to carry out the policy all the time.
1. Collecting(Acquire), using, providing proper personal information Our company formulates use purpose definitely, and takes legal and just measures to collect personal information. We will ask for researchers’ permission before using their personal information. We just use the information in necessary range to achieve the intended use. We will ask for researchers’ permission in advance if it is beyond the necessary range. And we will ask for researchers’ permission in advance if we need to provide the personal information to the third party. What’s more, we will manage the personal information in proper and update status within the range achieving the intended use.
2. Safety management of personal information Our website takes organized, artificial, physical and technological comprehensive protection measures to prevent illegal access to personal information, and loss, damage, tamper, leakage of personal information.
3. Personal Information Protection Act and other related specifications When use personal information service, the website shall comply strictly with Personal Information Protection Act and other related specifications.
4. Personal Information Protection Act and other related specifications When use personal information service, the website shall comply strictly with Personal Information Protection Act and other related specifications.
5. Response to suggestion and complaint The website sets up personal information protection consulting and complaint windows which can response to researchers’ consulting and complaints promptly.
All staff of the website will comply with the Personal Information Protection Act. All staff related with the work will deal with the daily work carefully to protect researchers’ personal information on the basis of fully understanding of the aim and intention of the work.
DataRolls(Hereinafter referred to as "my company") fully understands the importance of information security ,and takes strict measures to prevent information disclosure. Provide reliable and qualified service to clients and trade partners is a very important business goal in our business Strategy. We make general policy related information security to strengthen the safety of information. On basis of the Policy, we demand senior management; staff and other related people keep high sense of information security to maintenance and construct operable information management system.

Appendix: User General Agreement
Article 1 General principles of service for member
1.DataRolls (hereinafter referred to as “the website”) or legal person cooperating with the website provides internet research, cell-phone research, global research or other research (hereinafter referred to as “the service”) to those who require the research result (hereinafter referred to as “Client”). The Agreement formulate the contractual relationship between people who register to become a researcher and acquire the website’s approval (hereinafter referred to as “Researcher”) defined by Article 2.
2. The website provides the service to the Client. The content o the service is: we set up dedicated web page used by questionnaire research in the website and websites operated by legal person cooperating with the website. Our researchers participate in relevant questionnaire research, and the website collects and analysis the answers. Besides, we send questionnaire research to special researchers for special research. However we do not ensure that we send surveys to all the researchers of the website.
3. The purpose of the service is: We collect the answers from special researchers within the scope of the amount of research respondents, but not all the researchers who have received commissions can be endowed the right of participating in surveys.
4. The service object is people who live in Australia. People who live outside of Australia (including people who live in Australia, but access to the website outside Australia temporarily; or visit the website through foreign servers) can not have any researchers’ right, as well as the right of registering to be researchers. Besides, the website limits the behavior that researchers or people who want to be researchers’ access to the website outside of Australia.
5. In addition to this Agreement, the provisions which the site use appropriate method/means enacted, changed or amended and been told to appropriate researchers constitute a part of the Agreement, so the investigator should comply with all the provisions, including the Agreement. In addition, when the site implement a questionnaire, e-mails or the conditions sent to the researcher within the survey also belong to the Provisions.
6. Even if not get the prior consent of the researcher, this site can arbitrarily amend the provisions of the Agreement. The revised agreement takes effect once been published by the website; the other provisions take effect when been sent to researchers or been published on the website.
7. If any other provisions formulated by the website conflict with the agreement, the agreement has prior application.

What information do we collect?
We may collect and process the following personal information about you:
• Personal Profile Information. The Join / Sign Up form collects your first and last name, your email address and your chosen password. If you Sign Up via facebook or any other social media platform, we also collect this information.
• Contact Information. If you opt to receive surveys via text-message or other messaging media we also collect your mobile phone number or relevant contact details.
• Questionnaire Data. The initial profiling questionnaire collects information about your background, education, working status, consumer habits and, optionally, your health. We collect information about any updates you make to your profiling information.
• Opinion Data. During research opportunities we collect information you provide relating to your opinions, attitudes, experiences and use of certain products or services. Occasionally we may collect video, audio or photographic submissions you make during a research opportunity.
• User Experience Data. We collect information about your logins, comments on blogposts, ratings, polls, web pages viewed.
• Rewards Information. Any personal information we may require in order to issue you with a prize or reward or monitor your usage of our credit point scheme.
• Correspondence Data. Any correspondence you send us.
• Social Media Information. Information you provide to us via social media or through your social media feed.
• Usage Data. We also collect usage data about you whenever you interact with our services. This may include which webpages you visit, what you click on, when you performed those actions, and so on. Additionally, we keep digital log files that record data each time a device accesses our servers. The log files contain data about the nature of each access. We collect data from the device and application you use to access our services, such as your IP address, browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pages, operating system, date/time stamp, and clickstream data. We may also infer your geographic location based on your IP address. If you arrive at an DataRolls service from an external source (such as a link on another website, contained in an email or messaging app), we may use this information, to analyse trends, administer the site, track users, and gather demographic information about our user base as a whole.
Because of the global nature of DataRolls’s business, the Personal Data that we collect may be transferred to countries whose data protection laws are not as comprehensive as those from where Users are based. When DataRolls transfers Personal Data overseas, we put in place appropriate safeguards to ensure or to make any 3rd parties ensure protection of your privacy and security of your Personal Data as required under applicable laws. Appropriate data protection contractual clauses and certified Privacy Shield can be such appropriate safeguards to legitimize the international transfers of Personal Data.
Additionally, we are fully compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR) and all other applicable data protection legislation. GDPR legislation provides individuals with a number of rights in relation to their personal data. You have the right to request access to the personal information that we hold about you, to ask for personal information to be corrected if you believe it to be incorrect, to ask for your personal information to be erased and to ask us to stop processing your personal information.
Formulate and Update: 2018/12/04
Copyright © 2023 , DataRolls อีเมล์:support-th@datarolls.com
ดาวน์โหลดแอปก็สามารถรับ100 คะแนนนะ

โปรดเลือกประเทศของคุณ
สามารถได้รับโอกาสที่เข้าร่วมภารกิจในภูมิภาคนั้น

หมายเหตุ: บัญชีที่ลงทะเบียนของคุณสามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆที่คุณเลือกด้านล่างและไม่สามารถใช้ร่วมกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ได้