มวลชนสัมพันธ์

วิธีการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

*บอร์ดประกาศภารกิจ : หากคุณมีจำนวนเข้าชมเว็บไซต์บ่อย ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้คุณได้รับข้อเสนอโครงการสำรวจใหม่ๆ และแข่งขันพำเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับจากการและแข่งขันโอกาสได้รับรางวัล โดยจะได้รับคะแนนเท่าไหร่ต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละบุคคล

*API Interface - Application Programming Interface : คุณจะสามารถเชื่อมต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้าสู่การทำสำรวจออนไลน์ได้อัตโนมัติผ่านระบบ API : Application Programming Interface โปรแกรมที่จะเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ของท่านเข้าสู่ระบบการตอบแบบสำรวจออนไลน์อัตโนมัติ โดยทีมงานของเราจะทำการเชื่อมตอให้ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับคือ เพิ่มปริมาณยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์มหาศาล, และผู้ร่วมตอบแบบสำรวจได้รับค่าตอบแทน โดยคุณจะได้ไม่ต้องใช้ทรัพยากรจากแหล่วอื่นเพิ่มเติมแต่อย่างใด

เนื่องด้วยแพลตฟอร์มนี้ได้รับความสนใจและมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ข้อเสนอต่างๆอย่างมาก เราจึงป็นพันธมิตรที่ดีที่สุด สำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสสร้างรายได้จากการเข้าชมเว็บไซต์

ขั้นตอนสมัครเข้าร่วมเป็น พันธมิตรทางธุรกิจ

การปรึกษาหารือวางแผนระบบต่างๆการวางแผนเพื่อผลิต ต้องเริ่มต้นจากการสนทนากันในเชิงลึก
การทำข้อตกลงร่วมกันในแต่ละโครงการสำรวจประสิทธิภาพของผลงาน นั้นเป็นตัวส้าอยที่ดีของการทำงานที่มีการออกแบบวางแผนเป็นอย่างดี
การเซ็นต์ลงนามในพันธะสัญญา ร่วมกันทัศนวิสัยของมืออาชีพล้วนมีกรอบความคิดจากตำรา
เวทีกลางความร่วมมือ
ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมเข้าชมเว็บไซต์จากทั่วโลก !
ผู้สมัครกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ พรือติดต่อสอบถามทางอีเมล์ และส่งกลับมาที่marketing@datarolls.com
ชื่อบริษัท:
*
เว็บไซต์ของบริษัท:
*
ชื่อ - นามสกุลผู้ติดต่อ (ภาษาอังกฤษ):
*
อีเมล์:
*
ตกลง:
*
ยืนยันรหัส::
รีเฟรช *
Copyright © 2024 , DataRolls อีเมล์:support-th@datarolls.com
ดาวน์โหลดแอปก็สามารถรับ100 คะแนนนะ

โปรดเลือกประเทศของคุณ
สามารถได้รับโอกาสที่เข้าร่วมภารกิจในภูมิภาคนั้น

หมายเหตุ: บัญชีที่ลงทะเบียนของคุณสามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆที่คุณเลือกด้านล่างและไม่สามารถใช้ร่วมกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ได้