เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

วิธีของการร่วมมือ

*ผนังแห่งภารกิจ(CPA):เราจะตอบสนองท่านที่ทำภาระได้สำเร็จโดยผ่านผนังแห่งภาระกิจเราใช้การลื่นไหลของท่านเข้าร่วมโปรแกรมของการสอบถาม

*API(CPA):เราจะนำการลื่นไหลของท่านไปเข้าร่วมโปรแกรมเราโดยอัตโนมัติ นายกฯจะบริหารการลื่นไหลที่เหมาะสมของท่านไปเข้าร่วมโปรแกรมที่เหมาะสมแทนท่าน ท่านไม่ต้องการบริหารโปรแกรมเลย

เราจัดโปรแกรมสอบถามออนไลน์มากมาย เราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดถ้าเวบไซต์ของท่านมีการลื่นไหลแข็งแล้วก็มีจำนวนมากและท่านอยากใช้มันเปลี่ยนเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่

ขั้นการการปฏิบัติภาระกิจ

การประชุมหารือในแต่ละโครงการสำรวจทุกขั้นตอนของการทำงานต้องเริ่มจากการ ประชุม ปรึกษาพูดคุยกันในเชิงลึก
การยืนยันโครงการสำรวจการทำงานที่มีประสิทธิภาพต้องมีการออกแบบ วางแผนที่ดี
เซ็นต์ชื่อลงนามสัญญากรอบทัศนคติการทำงานของเรามีระเบียบแบบแผนที่ดี
ประเทศสมาชิกทางธุรกิจ
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
ติดต่อเราออนไลน์หรือส่งอิเมล์ถึงmarketing@datarolls.com
ชื่อบริษัท:
*
เว็บไซต์ของบริษัท:
*
ชื่อ - นามสกุลผู้ติดต่อ (ภาษาอังกฤษ):
*
อีเมล์:
*
ตกลง:
*
Copyright © 2022 , DataRolls อีเมล์:support-th@datarolls.com
ดาวน์โหลดแอปก็สามารถรับ100 คะแนนนะ

โปรดเลือกประเทศของคุณ
สามารถได้รับโอกาสที่เข้าร่วมภารกิจในภูมิภาคนั้น

หมายเหตุ: บัญชีที่ลงทะเบียนของคุณสามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆที่คุณเลือกด้านล่างและไม่สามารถใช้ร่วมกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ได้