กฎและคะแนน

1. ทุก 2,500 คะแนนสามารถแลกเป็นเงินสดได้ $5
คุณจะได้รับรางวัลแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดผ่านบัญชี PayPal ดังนั้นโปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัญชีปัจจุบันที่สมัครไว้และบันทึกในระบบ DataRolls
2. เมื่อคุณได้ทำการแนะนำสมาชิกใหม่ เพื่อน หรือคนที่คุณรู้จักให้มาสมัคร DataRolls ระบบจะทำการบันทึกโดยอัตโนมัติว่าเป็นผู้เป็นสมาชิกที่คุณแนะนำมา และคุณจะได้รับรางวัลสำหรับการแนะนำ โดยคุณจะได้รับคะแนน 10% ทันทีเมื่อสมาชิกท่านนั้นสำเร็จทุกภารกิจตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น
3.ประเภทคะแนน
คะแนนทั้งหมด : คะแนนรวมทั้งหมดที่ได้รับ
คะแนนพิเศษ : คะแนนที่ได้รับจากกิจกรรมพิเศษ
คะแนนอื่นๆ : คะแนนที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ
คะแนนที่ได้รับจากการแนะนำ : คุณจะได้รับคะแนนพิเศษ 10% ทันที ทุกครั้งที่พวกเขาได้ร่วมตอบแบบสำรวจธุรกิจสำเร็จ
คะแนนปัจจุบัน : คือผลรวมของ คะแนนที่อยู่ในขั้นตอนการรอแลกคะแนน + คะแนนชั่วคราว + คะแนนรอดำเนินการ
คะแนนชั่วคราว : โดยปกติระบบจะให้คะแนนทันทีเทื่อคุณตอบแบบสำรวจธุรกิจเสร็จสิ้น แต่ในบางกรณีระบบ DataRolls จะระบุให้คะแนนนั้นเป็นคะแนนรอการพิจารณาเมื่อคุณตอบแบบสำรวจธุรกิจเสร็จสิ้น และระบบจะคืนคะแนนนั้นให้เมื่อระบบทำการตรวจสอบความถูกต้องเสร็จสิ้น และจะโอนคะแนนนั้นเข้ารรายการบัญชีแลกคะแนนได้
คะแนนรอดำเนินการ : คะแนนที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เพื่อรอโอนจ่ายเงินสดเข้าสู่บัญชี PayPal
คะแนนที่สามารถแลกคะแนนได้ : คะแนนปัจจุบันสำหรับใช้แลกคะแนน
คะแนนที่ได้รับ : คะแนนทั้งหมดที่เคยได้รับจาก DataRolls
คะแนนที่แลกเปลี่ยนสำเร็จ : คะแนนรวมทั้งหมดที่ไดแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเรียบร้อยแล้ว
คะแนนอื่นๆ : การใช้คะแนนแลกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่มีรางวัลตอบแทน
ระงับคะแนนรอการอนุมัติ : ระบบจะทำการระงับการให้คะแนนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพคำตอบ ว่าเป็นข้อมูลที่หลอกลวงหรือไม่
คะแนนใกล้หมดอายุ : นับจากวันที่ได้รับคะแนน เมื่อคุณทำการแลกคะแนน คะแนนนั้นๆ จะแลกเป็นเงินให้คุณโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่คุณได้ใช้แลก เช่น คุณได้รับคะแนนมาเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2565 คะแนนนั้นจะสามารถใช้แลกเงินได้ถึงเพียงแค่วันที่ 1 ม.ค. 2566 เท่านั้น หากเกินกำหนดระยะเวลา คะแนนนั้นถือเป็นโมฆะ ไม่สามารถใช้แลกเงินได้อีก
Copyright © 2024 , DataRolls อีเมล์:support-th@datarolls.com
ดาวน์โหลดแอปก็สามารถรับ100 คะแนนนะ

โปรดเลือกประเทศของคุณ
สามารถได้รับโอกาสที่เข้าร่วมภารกิจในภูมิภาคนั้น

หมายเหตุ: บัญชีที่ลงทะเบียนของคุณสามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆที่คุณเลือกด้านล่างและไม่สามารถใช้ร่วมกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ได้