เคล็ดลับการตอบแบบสำรวจ

เคล็ดลับการทำสำรวจ !! คำแนะนำเพื่อสมาชิกไม่พลาดในการตอบ !  หลังจากที่โครงการสำรวจแต่ละโครงการปิดลง พบว่า ทีมนักวิจัยต้องทำการลบคำตอบที่มีคุณภาพต่ำว่ามาตรฐานออกไป ซึ่งจะส่งผลต่อการแลกคะแนน ดังนั้น Viewfruit  จึงได้จัดทำคู่มือการตอบแบบสำรวจนี้ขึ้น เพื่อให้สมาชิกทราบวิธีการตอบอย่างถูกวิธี


โปรดสละเวลาเพียง 2-3 นาที โปรดอ่านอย่างตั้งใจ และเคล็ดลับนี้ จะช่วยให้คุณตอบแบบสำรวจได้สำเร็จ ได้รับคะแนนได้โดยง่ายดาย (^_^)

ในแต่ละโครงการสำรวจ ประกอบด้วย คำถามคัดกรอง, คำถามหลัก, และคำถามประวัติส่วนบุคคล

สิ่งสำคัญในการตอบคำถาม :

ไม่กดปุ่ม กลับไปหน้าก่อน หรือ ย้อนกลับ เมื่อตอบคำถามแล้ว

ไม่ควรค้างตอบคำถามแต่ละข้อนานเกินไป

ไม่ควรกด รีเฟรชหน้าเพจ หรือ กดปิดแล้วเปิดใหม่

เพราะคำตอบเหล่านี้จะถือว่าไม่เป็นความจริง และจะไม่ได้รับคะแนน


           1. คำตอบที่ขัดแย้ง ไม่สอดคล้องกัน

ตัวอย่างการตอบแบบไม่ถูกวิธี

คำถามข้อ 1 :  ปัจจุบัน ท่านใช้มือถือยี่ห้อใด ?

คำตอบ : Apple [iPhone]

คำถามข้อ 2 :  ปัจจุบัน ระบบปฏิบัติการมือถือของท่านเป็นระบบใด ?

คำตอบ : Andriod

วิเคราะห์พบคำตอบผิดพลาด : เพราะระบบปฏิบัติการมือถือควรเป็น iOS


2. คำตอบไม่มีตรรกะพอ

ตัวอย่างการตอบแบบไม่ถูกวิธี

คำถามข้อ 1 :  ปัจจุบันนี้ ลูกของท่านศึกษาอยู่ในระดับมันธยมศึกษาตอนต้น ใช่หรือไม่ ?

คำตอบ : ใช่

คำถามข้อ 2 : ท่านอายุเท่าใด ?

คำตอบ : 18 ปี

วิเคราะห์พบคำตอบผิดพลาด : โดยทั่วไปเด็กที่เรียนในระดับมันธยมศึกษาตอนต้นควรมีอายุอย่างน้อย 10 ปี แต่ท่านมีอายุ 18 ปี ท่านใช้เวลาให้กำเนิดลูกเพียง 8 ปีเท่านั้นหรือ ? ซึ่งไม่สอบคล้องกับตรรกะความเป็นไปได้ จึงไม่ได้รับคะแนน

** คำตอบที่ดีควรมีตรรกะ มีความเป็นไปได้ ถึงจะได้รับคะแนน


3. ในคำถามปรนัย ให้คำตอบมากเกิน / น้อยเกิน ความเป็นจริง

ตัวอย่างการตอบแบบไม่ถูกวิธี

คำถามข้อ 1 :  ท่านรู้จักทีชชู่ยี่ห้อใดบ้าง ?

คำตอบ : International Paper, Weyerhaeuser,

Vinda, International PaperGeorgia-PacificLLC,

Weyerhaeuser, Kimberly-Clark,

Stora Enso, Nippon Paper,

Oji Paper, UPM,

Smurfit-Stone


วิเคราะห์พบคำตอบผิดพลาด : โดยสัญชาตญาณแล้ว แทบเป็นไปไม่ได้ว่าจะรู้จักทิชชู่เพียง 1-2 ยี่ห้อ  ดังนั้น หากคุณเลือกตอบเพียง 1 คำตอบ หรือไม่กี่คำตอบ  ซึ่งอาจจะทำให้ดูคล้ายไม่เป็นความจริง คำตอบนั้นจึงไม่ถูกวิธี


  4. ไม่ตอบในคำถามบังคับ

ตัวอย่างการตอบแบบไม่ถูกวิธี

คำถามข้อ 1 :  โปรดเลือก ยี่ห้อเครื่องดื่ม ที่ท่านชื่นชอบ ? ควรเลือก Coke (เลือกหลายคำตอบ)

วิเคราะห์พบคำตอบผิดพลาด : คำถามได้ระบุแล้วให้เลือก Coke ดังนั้นไม่ว่าท่านชื่นชอบยี่ห้อเครื่องดื่มใดๆ ควรมี Coke ในคำตอบด้วย


5. กรอกคำตอบแบบสุ่มในช่องตอบคำถาม

ตัวอย่างการตอบแบบไม่ถูกวิธี

คำถามข้อ 1 :  ทำไมท่านชอบโฟมล้างหน้ายี่ห้อนี้ ?

คำตอบ : aaabb&%@@dd   ( นี่คือ คำตอบแบบสุ่มตอบ )

สามารถชำระล้างได้สะอาดมาก (ใช้คำตอบที่ไม่ถูกต้อง)

ฉันไม่ชอบโฟมล้างหน้ายี่ห้อนี้ (ไม่ใช่คำตอบของคำถาม)

การวิเคราะห์คำตอบ : ท่านเพียงแค่ให้คำตอบว่า “ทำไมท่านชอบโฟมล้างหน้ายี่ห้อนี้”

คำตอบที่ถูกต้อง : โฟมล้างหน้ายี่ห้อนี้เหมาะกับผิวของฉันทำให้ผิดฉันเรียบเนียน


6. เลือกคำตอบเป็นแนวเส้นตรง

ตัวอย่างการตอบแบบไม่ถูกวิธี

คำถามข้อ 1 :  คำถามเห็นการสอบถามเกี่ยวกับ ความคิดเห็นที่มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า มีความเห็นด้วยระดับใด ตั้งแต่ 1 – 5 โดยเรียงจาก เห็นด้วยมากที่สุด, เห็นด้วยเล็กน้อย, เฉยๆ, ไม่เห็นด้วยเล็กน้อย, ไม่เห็นด้วยมาก

ฉันเป็นคนตัดสินใจซื้อเร็ว 1 2 3 4 5

ฉันชอบซื้อของที่มีราคาแพง 1 2 3 4 5

สินค้าลดราคาดึงดูดความสนใจกับฉัน 1 2 3 4 5

ฉันชอบซื้อสินค้าสไตล์ใหม่ๆ โดยไม่สนใจราคา 1 2 3 4 5

สิ่งที่แสดงความขัดแย้งอย่างขัดเจนคือ ท่านตอบว่า เห็นด้วยว่า “ตัดสินใจซื้อโดยไม่สนใจราคา” แต่ต่อมา ท่านเลือกว่า สินค้ารายการส่งเสริมการขายต่าง ดึงดูดความสนใจกับการตัดสินใจซื้อของฉัน

วิเคราะห์พบคำตอบ : คำตอบข้างต้นมีความขัดแย้งกัน และพบว่ามีการเลือกคำตอบเพียง ช่องหรือแถวเดียว ดังนั้น ควรเลือกตอบที่สะท้อนความเป็นจริง หรือสถานการณ์จริง จึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
Copyright © 2024 , DataRolls อีเมล์:support-th@datarolls.com
ดาวน์โหลดแอปก็สามารถรับ100 คะแนนนะ

โปรดเลือกประเทศของคุณ
สามารถได้รับโอกาสที่เข้าร่วมภารกิจในภูมิภาคนั้น

หมายเหตุ: บัญชีที่ลงทะเบียนของคุณสามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆที่คุณเลือกด้านล่างและไม่สามารถใช้ร่วมกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ ได้